Program Picture

بازتاب

سکولاریسم – بخش ۱

۱۴ فروردین ۱۳۹۵

سکولاریسم چیست؟ آیا جدایی دین از سیاست به معنی جدایی سیاست از همه عقاید و مرام‌ها است؟ در این صورت نقش مرام‌هایی که اساسا برای امور سیاسی پی‌ریزی شده‌اند چه می‌شود؟ اگر یک نظام سیاسی می‌تواند جنبه ایدئولوژیک داشته باشد، آیا نمی‌تواند جنبه مذهبی هم داشته باشد؟ تداخل دین و سیاست به کدام یک از این دو نهاد لطمه وارد می‌کند؟ در بازتاب این هفته فرح دوستدار و دکتر کاویان میلانی میهمانان شاهرخ کوهستانی خواهند بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه