Program Picture

بازتاب

خشونت و کودکان – بخش ۱

۳۰ بهمن ۱۳۹۵

به عقیده بسیاری، ابزار تربیت تشویق و تنبیه است. تنبیه به هر نوع فیزیکی، کلامی، یا روانی به نوعی با خشونت همراه است. مرز میان تنبیه و ابراز خشونت چیست؟ پدیده کودک‌آزاری از چه عواملی ناشی می‌شود و چه عواملی در گسترش خشونت میان کودکان و بروز رفتارهای خطرناک در بین آنها موثر است؟ امروز در بحث خشونت و کودکان در استودیوی بازتاب، شاهرخ کوهستانی با دکتر نیکول جعفری، دکترای تعلیم و تربیت کودکان و استاد دانشگاه، و دکتر پیمان رئوفی روانشناس بالینی و رئیس هیات مدیره بنیاد کودک همراه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه