Program Picture

بازتاب

حقوق اقلیت‌ها – بخش ۱

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

از قدیم گفته‌اند: اقلیت باید تابع اکثریت باشد. آیا واقعا حق با اکثریت است؟ اگر همه مردم محلی حکم به آزار و اذیت افرادی کنند، باید آن را اجرا کرد؟ حد تبعیت اقلیت از اکثریت تا کجاست؟ حقوق اقلیت‌ها چیست؟ چه مرجعی این خط کشی‌ها را تعیین می‌کند؟ چرا دنیا با پدیده نقض حقوق اقلیت‌ها مواجه است؟
میهمانان این بازتاب: مرجان گرین بلت فعال حقوق بشر و بیژن معصومیان دکترای طراحی سیستم‌های آموزشی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه