Program Picture

بازتاب

تجارت جهانی و منافع ملی – بخش ۱

۱۶ دی ۱۳۹۸

آیا جهانی شدن تجارت به معنای از دست دادن منافع و ثروت‌های ملی است و سهیم شدن آن با کشورهای فقیرتر؟ یا تسلیم شدن در برابر قدرت‌های بزرگ و تن دادن به نظام‌های سرمایه‌داری؟ اصولا آیا به‌ دنیا آمدن در منطقه‌ای غنی به معنای مالکیت بر منابع آن است؟
به منظور بررسی دیدگاه‌های اقتصادی و تعالیم بهائی در مورد تجارت جهانی و منابع و منافع ملی و خصوصی، در دو برنامه آینده شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر ایرج عابدیان دکترای اقتصاد و جناب پیام زمانی کارآفرین و مدیر اقتصادی پروژه‌های مختلف خواهد بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه