Program Picture

بازتاب

تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان – بخش ۱

۱۰ مهر ۱۳۹۵

خشونت چیست؟ چرا زنان بیشتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند؟ تبعیض جنسیتی چیست و چرا بیشتر از جانب مردان علیه زنان به کار برده می‌شود؟ آیا اساسا تفاوت‌هایی که در نوع خلقت انسان وجود دارد منشا این تبعیض‌ها نیست؟ آیا همه آنچه در طول تاریخ رخ داده در جهت دامن زدن به این خشونت‌ها نبوده است؟ در دو برنامه پیش رو قصد داریم نگاهی داشته باشیم به خشونت علیه زنان و تبعیض‌های جنسیتی. نسرین افضلی فعال حقوق زنان و طاهره دانش فعال حقوق زنان، در این برنامه میهمانان شاهرخ کوهستانی خواهند بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه