Program Picture

بازتاب

تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان – بخش ۲

۲۴ مهر ۱۳۹۵

آیا نفس تفاوت مرد و زن و تفاوت در نیازها و راه‌های رفع این نیازها باعث بروز تبعیض‌های جنسیتی بین زن و مرد نبوده است؟ چقدر زن‌ها در بازتولید خشونت علیه خود نقش دارند؟ نهضت‌های فمینیستی در افزایش یا کاهش این خشونت‌ها چه جایگاهی دارند؟ آیا بدون حمایت مردان رفع خشونت علیه زنان پایان می‌پذیرد؟ در این برنامه قصد داریم به خشونت علیه زنان و تبعیض‌های جنسیتی نگاهی داشته باشیم و همراهیم با نسرین افضلی کارشناس ارشد مطالعات زنان و طاهره دانش محقق مستقل حقوق بشر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه