Program Picture

بازتاب

بازگشت ملی‌گرایی افراطی – بخش ۲

۰۲ مرداد ۱۳۹۵

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، پیروزی احزاب ملی‌گرا و حتی نژادپرست در برخی کشورهای اروپایی، نامزدی بلامنازع کاندیدای مخالف مهاجرت و مهاجرین خارجی در آمریکا … آیا این‌ها نشانه‌هایی از شکست ایدئولوژی جهانی شدن و دهکده جهانی است؟ آیا آنچه در درون انسان‌ها در جریان است با شعارهای به ظاهر زیبای انسان‌دوستی مغایرت دارد؟ دیدگاه جامعه بهائی در مورد این دو جریان متناقض چیست؟ در این برنامه بازتاب، شاهرخ کوهستانی به اتفاق دکتر فرح دوستدار دکترای علوم سیاسی و دکتر کاویان میلانی محقق تاریخ به گفتگو در مورد بازگشت ملی‌گرایی افراطی می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه