Program Picture

بازتاب

اقلیت و اکثریت – بخش ۱

۲۴ فروردین ۱۳۹۸

تقسیم‌بندی افراد از حیث نظرات، عقاید، یا نژاد، قوم و ملیت به اقلیت و اکثریت چه ضرورت حقوقی دارد؟ آیا اکثریت بودن فضیلت یا حقی رو به وجود می‌آورد یا اقلیت بودن در خود محرومیت و یا محدودیتی را به همراه دارد؟ چگونه در برهه‌هایی از تاریخ شاهدیم که اقلیتی به خاطر داشتن ابزاز قدرت یعنی زر و زور و تزویر بر اکثریتی غالب می‌شوند و در مواردی قوانینی حمایتی برای اقلیت‌ها وضع می‌گردد؟ شاهرخ کوهستانی در دو برنامه‌ بازتاب میزبان دکتر آرش علائی پزشک مدرس و فعال مدنی و شاهین میلانی حقوق‌دان و فعال در زمینه حقوق بشر است تا نگاهی داشته باشند به بحث اقلیت و اکثریت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه