Program Picture

بازتاب

اقلیت و اکثریت – بخش ۲

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

چرا نحوه برخورد با اقلیت‌ها در خیلی از کشورهای با نظام تمامیت‌خواه و عقیدتی همراه با اعمال زور و محدودیت است؟ آیا همین نحوه برخورد و عکس‌العمل متقابل اقلیت‌ها بیشتر موجب خطر برای حکومت‌ها نیست و این دور باطل پایانی جز دشوارتر شدن رابطه بین اقلیت و اکثریت دارد؟ راه حل چیست؟ و آیا تعلیم بهائی تساوی حقوق همه افراد اعم از زن و مرد و برابری همه اقوام و نژادها می‌تواند راه حلی برای این بحران پیش روی بشر باشد؟ در ادامه بحث حقوق اقلیت‌ها شاهرخ کوهستانی در برنامه‌ بازتاب میزبان دکتر آرش علائی پزشک و استاد فعال در زمینه آزادی‌ها و حقوق حمایتی و مدنی و شاهین میلانی حقوق‌دان، محقق و فعال در عرصه‌ حقوق بشر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه