Program Picture

بازتاب

آسیب‌های ناشی از پناهندگی – بخش ۲

۲۰ آذر ۱۳۹۵

آیا پناهندگی پایان فشارهاست؟ زنان، کودکان، جوانان و سالمندان چگونه از این معرکه جان به در می‌برند و با فرهنگ و محیط نو کنار می‌آیند؟ چه مشکلاتی برای میزبان خود به ارمغان می آورند؟
در این برنامه بازتاب، شاهرخ کوهستانی میزبان پیمان رئوفی و شادی صالحیان است تا نگاهی داشته باشند به آسیب‌های ناشی از پناهندگی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه