Program Picture

بازتاب

آزادی – بخش ۲

۲۱ مرداد ۱۳۹۶

آیا لیبرالیسم، انسان را تنها محور و ملاک آزادی قلمداد می‌کند؟ در این صورت نقش ادیان چیست؟ دیدگاه جامعه بهائی در مورد آزادی‌های فردی و جمعی چیست؟ در این برنامه بازتاب، بهروز ثابت دکترای تعلیم و تربیت و کاوه کنعانی دانش‌آموخته جامعه‌شناسی میهمانان شاهرخ کوهستانی خواهند بود.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه