Program Picture

بازتاب

آزادی – بخش ۱

۰۷ مرداد ۱۳۹۶

سال‌هاست به دنبال آن می‌گردیم. انقلاب‌هایی برای رسیدن به آن به وقوع پیوسته، فلسفه‌هایی در وصفش شکل گرفته و قوانین متعددی آن را محدود کرده‌اند. آزادی! به راستی آزادی چیست؟ حد و مرز آزادی کجاست؟ آیا دستیابی به این آرزوی بزرگ انسانی، در طول تاریخ و اعصار آن رو به مقام حیوان تنزل نمی‌دهد؟ بحث در مورد آزادی را امروز و در برنامه بعدی بازتاب با حضور بهروز ثابت، دکترای تعلیم و تربیت و کاوه کنعانی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی دنبال کنید.

سایر بخش‌ها
news letter image

ثبت نام در خبرنامه