Program Picture

بازتاب

آرمانشهر – بخش ۲

۲۴ تیر ۱۳۹۶

با ایده‌آل‌های تمامی مکاتب و مذاهب و آرمان شهر افلاطون و دیگر فلاسفه، فاصله فراوانی وجود دارد. یا اساسا امیدی به رسیدن آن وجود ندارد؟ ایده‌آل‌های دیانت بهائی چیست؟ آیا سرنوشتی چون دیگر آرمان شهرها خواهد داشت؟ عصر ذهبی دیانت بهائی چه مشخصاتی دارد؟ رویایی دست نیافتنی است یا مسیری برای آن مشخص شده؟ برای بررسی این مفاهیم و واکاوی مفهوم آرمانشهر، به خصوص عصر ذهبی دیانت بهائی، شاهرخ کوهستانی به اتفاق دکتر ایرج خدادوست و بیژن مطلق به گفتگو پرداختند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه