باب دیلن /A Hard Rains A- Gonna Fall

باب دیلن /A Hard Rains A- Gonna Fall
دی ۱۲, ۱۳۹۵

در این هفته برای آخرین بار، یکی از آهنگ‌های باب دیلن در گرامافون پخش می‌شود. این بار: A Hard Rain’s A-Gonna Fall یا بارانی سخت خواهد بارید.

ثبت نام در خبرنامه