این زمان می‌گذرد

این زمان می‌گذرد
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۹

این روزها شعر کوتاه لطیف و تامل برانگیزی است تقدیم به شما، تا با امید و اطمینان بیشتری از این روزها گذر کنید.

ثبت نام در خبرنامه