این روزها

program picture

این روزها

این روزها، حکایت‌هایی است جالب و شنیدنی و تأمّل برانگیز از تجربه‌های روزهای همۀ ما، تجربه‌هایی از شکست‌ها و پیروزی‌ها، از همدلی‌ها و همدردی‌ها و از یادآوری‌ها و یادگیری‌ها! حکایت‌هایی که گاهی الهام گرفته و گاهی هم بازگوکنندۀ رویدادهای واقعی است. این روزها، هر دوهفته یکبار، روزهای دوشنبه، از صدای رادیو پیام دوست پخش می‌شود. نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه