هم‌دلی با آسیب‌دیدگان زلزله‌های اخیر

Program Picture
هم‌دلی با آسیب‌دیدگان زلزله‌های اخیر
بهمن ۲۴, ۱۴۰۱

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء مراتب تسلیت و هم‌دردی خودمان را به همه زلزله‌زدگان تقدیم می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه