این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان سیل در روزهای اخیر

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان سیل در روزهای اخیر
فروردین ۱۲, ۱۳۹۸

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از همه شهروندان عزیزی که در این اولین روزهای سال نو، در اثر سانحه سیل ویرانگر عزیزانشون، و خانه و کاشانه شون را از دست دادند.

ثبت نام در خبرنامه