این روزها به یاد تو – به یاد پیروان آیین بهائی در یمن

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد پیروان آیین بهائی در یمن
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

وضعیت شهروندان بهائی در مناطق تحت سلطه حوثی ها، گروهی که از طرف حکومت جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، موجب نگرانی شدید جامعه بین المللی شده است.

ثبت نام در خبرنامه