به یاد مهرداد حیرانی زندانی عقیدتی

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد مهرداد حیرانی زندانی عقیدتی
۱۱ تیر ۱۳۹۷

ماموران وقتی از منزل مهرداد حیرانی، شهروند ۶۷ ساله بهائی خارج می‌‌شدند به پسرش گفتند که بازداشت پدر را خبررسانی نکنند چون رسانه‌ای کردن، وضعیت آقای حیرانی را بدتر و خطرناک خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه