این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان خشونت

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد قربانیان خشونت
خرداد ۱۹, ۱۳۹۹

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می کنیم از تمامی قربانیان خشونت و محرومیت، به خصوص قربانیان اخیر، رومینا اشرفی و جرج فلوید

ثبت نام در خبرنامه