این روزها به یاد تو – به یاد شهروندان محروم ایران‌ زمین

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد شهروندان محروم ایران‌ زمین
خرداد ۱۳, ۱۳۹۸

با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از تمامی شهروندانی که از فقر، بیکاری و سرکوب رنج می‌برند.

ثبت نام در خبرنامه