به یاد شهروندان دردمند ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان دردمند ایران زمین
۱۶ دی ۱۳۹۸

با قطعه‌ای از آثار آیین بهائی، یادی می‌کنیم از شهروندانی که در این روزهای پر سوز و سرما از فقر، گرسنگی و بی‌خانمانی رنج می‌برند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه