به یاد شهروندان بی‌گناه ایران‌

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان بی‌گناه ایران‌
۱۸ آذر ۱۳۹۸

در این روزهای سخت و پررنج با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از هزاران هزار شهروند بی‌گناه و آزاد ایران زمین که در شرایطی سخت همچنان به اصول انسان دوستی و راستی و درستی پایبندند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه