این روزها به یاد تو – به یاد شهروندان بهائی

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد شهروندان بهائی
خرداد ۵, ۱۳۹۹

اعلامیه رسانه ای اخیر جامعه جهانی بهائی بار دیگر از شدت روزافزون آزار و اذیت و محرومیت شهروندان بهائی خبر می دهد.

ثبت نام در خبرنامه