به یاد شهروندان بهائی ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان بهائی ایران
۰۵ خرداد ۱۳۹۹

اعلامیه رسانه‌ای اخیر جامعه جهانی بهائی بار دیگر از شدت روزافزون آزار و اذیت و محرومیت شهروندان بهائی خبر می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه