به یاد بهائیان ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد بهائیان ایران
۱۴ بهمن ۱۳۹۸

جامعه جهانی بهائی در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود از افزایش آزار و اذیت مقامات حکومتی علیه شهروندان بهائی در ایران خبر می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه