به یاد شهروندان بهائی در ایران

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد شهروندان بهائی در ایران
۲۰ آبان ۱۳۹۸

این روزها در حالی که بهائیان عالم دویستمین سال تولد حضرت باب را جشن می‌گیرند، آزار و اذیت بهائیان در ایران شدت می‌یابد.
مروری بر بیانیه مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه