شهروندان ایران‌ زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

شهروندان ایران‌ زمین
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

در این روزها که جهان با خطر ویروس مرگ‌بار کرونا رو به روست شهروندان ایران زمین همچنان دستگیر، شکنجه، زندان و اعدام می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه