شهروندان ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

شهروندان ایران زمین
۱۲ اسفند ۱۳۹۸

در این روزها با مناجاتی از حضرت عبدالبهاء یادی می‌کنیم از تمامی شهروندان بی‌گناه و بی‌پناه ایران زمین.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه