این روزها به یاد تو – به یاد سالمندان در گلشهر کرج

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد سالمندان در گلشهر کرج
تیر ۲۴, ۱۳۹۸

تلاش ماموران اماکن کرج برای پلمپ مرکز نگهداری سالمندان ناتوان بهائی در گلشهر کرج ، مه متعلق به شهروندان بهائی است همچنان ادامه دارد!

ثبت نام در خبرنامه