به یاد زندانیان بی‌گناه ایران‌زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد زندانیان بی‌گناه ایران‌زمین
۲۹ مهر ۱۳۹۸

به یاد همه زندانیان بی‌گناه ایران زمین، که در برابر همه رنج‌ها و سختی‌ها همچنان بر باورهای والا و اندیشه‌های بلند انسانی ثابت و استوار مانده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه