این روزها به یاد تو – به یاد دردمندان و بی پناهان

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد دردمندان و بی پناهان
فروردین ۱۸, ۱۳۹۹

این روزها به خصوص یادی می کنیم از زندانیان بی گناه ایران زمین که خانواده هایشان به شدت نگران سلامت و ایمنی آنها هستند.

ثبت نام در خبرنامه