این روزها به یاد تو – به یاد تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹

با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی می کنیم از تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که از حقوق انسانی و حقوق یک زندانی محروم شده اند.

ثبت نام در خبرنامه