به یاد تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین

Program Picture

این روزها به یاد تو

به یاد تعداد دیگری از شهروندان ایران زمین
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

با مناجاتی از حضرت عبدالبها یادی می‌کنیم از تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که از حقوق انسانی و حقوق یک زندانی محروم شده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه