این روزها به یاد تو – به یاد بهنام اسکندریان

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – به یاد بهنام اسکندریان
مرداد ۲۱, ۱۳۹۸

بهنام اسکندریان یک جوان ۲۵ ساله بهائی است که روز دهم اردیبهشت ماه همراه با دو جوان دیگر توسط ماموران اطلاعات بازاداشت شد، و در زندان شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ثبت نام در خبرنامه