این روزها به یاد تو – با یاد مدافعان حق قلم و بیان

این روزها به یاد تو
این روزها به یاد تو – با یاد مدافعان حق قلم و بیان
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

این روزها یادی میکنیم از رضا خندان، بکتاش آبتین، و کیوان باژن، از اعضای کانون نویسندگان ایران که اخیراً هر یک به شش سال حبس محکوم شده اند.

ثبت نام در خبرنامه