این است عید الهی – قسمت۱- تولد حضرت باب

این است عید الهی
این است عید الهی – قسمت۱- تولد حضرت باب
مهر ۲۷, ۱۳۹۹
حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی، ظهور حضرت باب را به طلوع صبح تشبیه می فرمایند: «ظهور حضرت باب عبارت از طلوع صبح است چنانکه طلوع صبح، بشارت به ظهورآفتاب می دهد همين طور ظهور حضرت باب علامت طلوع شمس بها بود، يعنی صبحی بود نورانی که آفاق را روشن کرد و آن انوار کم کم نمايان شد تا عاقبت مهر رخشان جلوه نمود
قسمت‌های دیگر این برنامه
بارگذاری بیشتر

ثبت نام در خبرنامه