ایمان بعضی دیگر از پیروان حضرت موسی به دیانت بهائی

Program Picture

پیک یزدان

ایمان بعضی دیگر از پیروان حضرت موسی به دیانت بهائی
۰۱ اسفند ۱۳۹۸

افراد خاندان خلیل چه در ایران در ایام حیات حضرت بهاءالله و چه در سال‌های بعد در ایام حضرت عبدالبهاء در ایران و دیگر نقاط جهان اگر چه نخست مجذوب مهر و شفقت بهائیان گشته‌اند ولیکن ایمان و سپس ایقان آنان به آیین بهائی بر پایۀ تحقیق دقیق روزان و شبان بوده است. هر کس تورات مقدس را به دقت و بی پیروی از تعصب مطالعه نماید درمی‌یابد که خداوند به خاندان خلیل توصیه و تاکید فرموده است که ترک چشمۀ آب حیات ننمایند و از برکه‌های ترک یافتۀ شکسته ننوشند. این کلام الهی هنگامی نازل شده است که خداوند از عدم توجه دقیق خاندان خلیل به محتوای کلام الهی سخن می‌فرماید. خداوند در تورات مقدس خاندان خلیل را به تحقیق در باب طریق نیکو توصیه می‌فرماید. چنانکه در باب ششم کتاب حضرت ارمیای نبی آمده است که خداوند می‌فرماید بر طریق‌ها بایستید و ملاحظه نمایید که طریق نیکو کدام است تا در آن سلوک نمایید.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه