خبرنگار
#ایران_بدون_نفرت
تیر ۳۰, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه هم‌صدایی جامعه جهانی در یک توفان توئیتری و اعتراض به نفرت پراکنی جمهوری اسلامی علیه بهائیان ایران.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه