ایّام اسارت در عکّا – بخش ۵

Program Picture

پیک یزدان

ایّام اسارت در عکّا – بخش ۵
۲۱ دی ۱۳۹۸

حضرت بهاءالله جمعا حدود نه سال در قلعۀ عکا «در سربازخانۀ عکا و چند خانۀ دیگر» اقامت داشتند. در این سال‌ها همانگونه که حضرت‍شان تصریح می‌فرمایند و در تاریخ امر بهائی نیز آمده است روی گل و سبزه ندیدند و چون زندانی و تبعیدی محسوب می‌شدند به جایی تشریف نمی‌بردند و تنها در مسکن حضرت‌شان گاه قدم می‌زدند. مردم عکا در آن ایام آن چنان شیفته و ارادتمند حضرت بهاءالله بودند که حتی تغییر هوای شهر عکا را به یمن و برکت وجود آن حضرت منسوب و مربوط می‌نمودند. حکام عکا نیز که یکی پس از دیگری به حکمرانی آن شهر گمارده می‌شدند مانند دیگر مردم ارادت می‌یافتند و در نهایت ادب تقاضای تشرف به حضور مبارک می‌نمودند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه