اگر

Program picture

اگر

مجموعه اگر گزیده کوتاهی است از گپی طولانی با فرزندان خانواده‌هایی که یک یا هر دو والدینشان را در زندان‌های جمهوری اسلامی و یا توسط مامورین آن‌ها از دست داده‌اند و یا مدتی به دلیل زندانی بودن آنها از داشتنشان محروم بوده‌اند.
فارغ از هر نوع باور، اعتقاد، عقیده و یا هدفی که آن‌ها برایش جانشان را از دست داده‌اند و یا متحمل سختی هایی شده‌اند، فرزندان آن‌ها نکات و دردهای مشترکی را به اشتراک می‌گذارند و از حس و حال آن روزها و تاثیرات این اتفاق در زندگیشان درد دل می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه