Program Picture

اگر

نوید منوچهر آبادی

۱۴ شهریور ۱۳۹۸

نوید منوچهر آبادی: ما یک مهری خورد پشتمون و من هیچوقت آرامش یک زندگی معمولی رو نداشتم!

نوید در زمان گرفتاری پدر و مادرش که از طرفداران حزب توده بودند، دو سال و نیمه بود و در زمان کشته شدن پدرش ۸ سال و نیم داشت.
او هم اکنون به عنوان مهندس پزشکی و مخترع در زمینه درمان سرطان فعالیت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه