Program Picture

اگر

حامد فرمند

۱۴ آذر ۱۳۹۸

حامد ۶ ساله بود که مادرش به دلیل عضویت و طرفداری از گروه مجاهدین به زندان افتاد و ۱۱ ساله بود که مادرش از زندان آزاد شد. خلا نبود مادر در طول این ۵ سال تاثیر بسزایی در زندگی امروز او داشته است.
او امروز از طریق موسسه کودکان زندانیان که راه‌اندازی کرده، درباره اهمیت توجه به شرایط و نیازهای کودکان زندانیانی که به هر دلیل گرفتار شده اند، آگاه‌سازی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه