Program Picture

اگر

سودابه فرخ نیا

۱۶ آبان ۱۳۹۸

سودابه فرخ نیا: قبول کردن اینکه من از پدرم خشم داشتم اتفاق نیفتاد تا اینکه پدرم از زندان آزاد شد!
سودابه در زمان گرفتاری پدرش به جرم جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی آمریکا، ۲۱ ساله و در آمریکا ساکن بود. پدر سودابه بعد از ده سال آزاد شد و به آمریکا آمد ولی به دلیل مشکلات جسمی آن دوران تا پیش از فوتش به دلیل سرطان همواره با مشکلاتی همراه بود.
سودابه امروز به عنوان فعال حقوق زنان فعالیت می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه