Program Picture

اگر

رویا برومند

۱۱ مهر ۱۳۹۸

رویا برومند: یک قسمت از ما رفت و خنده، شد لبخند!
رویا در زمان ترور پدرش در پاریس به دلیل راه اندازی نهضت مقاومت ملی به همراه شاپور بختیار، در آمریکا و در حال گذراندن مراحل پایانی دکترای خود در زمینه تاریخ بود.
او به همراه خواهرش لادن، بنیادی را به نام پدرشان “عبدالرحمن برومند” راه اندازی کرده اند و در زمینه آگاه‌سازی جهانی درباره نقض حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه