Program Picture

اگر

آناهیتا کثیری-صفایی

۲۴ مرداد ۱۳۹۸

آناهیتا کثیری-صفایی: حتی تا سال دوازدهم مدرسه هم منتظر بودم که بابا برگرده!
آناهیتا زمانی که ۷ سال داشت، پدرش توسط مامورین و در یک یورش شبانه به منزلشان دستگیر شد و کمتر از یک سال بعد به جرم اعتقاد به دیانت بهائی کشته شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه