Program Picture

اگر

ناهید اشراقی

۲۱ شهریور ۱۳۹۸

ناهید اشراقی: هیچ راه انتخاب نداشتند و اگر غیر از این بود، روحشون رو از دست می‌دادند!
ناهید زمانی که پدر، مادر و خواهر کوچکترش را به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی و به فاصله دو روز از هم از دست داد، به همراه همسرش در نیجریه زندگی می‌کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه