قسمت ۲۸ – تار و پود زندگى: ملا على و شیخیه

قسمت ۲۸ – تار و پود زندگى: ملا على و شیخیه
دی ۲۰, ۱۴۰۰

فهم دیدگاه پیروان شیخ احمد احسایى نسبت به جایگاه او و سید کاظم رشتى کمک زیادى می‌کند به فهم درکى که پیروان حضرت باب در دوران اولیه ظهور از مقام ایشان داشته‌اند. وارسى اسناد دست اولى هم‌چون نامه‌هایى که ملا على برغانى به شیخ احمد و سید کاظم نوشته است شاید بهترین راه باشد براى ورود در دل‌ها و ذهن‌هاى این پیروان اولیه

ثبت نام در خبرنامه