Program Picture

اکسیر

قسمت ۵
۰۸ دی ۱۴۰۰

حضرت باب هر یک از پیروان اولیه خود را جهت اعلان ظهور عظیمشان به شهرهای مختلف مامور ساختند. کم کم هر یک از حروف حی همانند شعله‌ای افروخته بر فراز کوه‌های شام، جهل و غبار اوهام مردم را با نور خود به روشنایی مبدل و قلوب خفته در تعصب را به نور هدایت مهتدی و سرشار از عشق نمودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه